Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Upozorňujeme  rodiče na změnu délky provozu mateřské školy

od 6.00 do 16.00 v školním roce 2019/2020 

 

Provoz mateřské školy bude zahájen 2. 9. 2019, je nutné děti nahlásit od 26 8. do 29. 8.

vždy od 8 00 do 12. 00  na číslo 775 397 444

 

 

 Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

569 44 Jaroměřice 310

Č.j. 161/19

Rozhodnutí

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitel základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy 569 44 Jaroměřice 310, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

v mateřské škole Jaroměřice Zámek 1, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jaroměřice okres Svitavy 569 44 Jaroměřice 310

 

Seznam uchazečů

UCHAZEČ

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

01/19

Přijat/a

02/19

Přijat/a

03/19

Přijat/a

04/19

Přijat/a

05/19

Přijat/a

07/19

Přijat/a

08/19

Přijat/a

10/19

Přijat/a

11/19

Přijat/a