Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  

 

 

         MŠ navazuje na výchovu dítěte v rodině, zajišťuje dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. ŠVP obohacuje denní program dítěte, poskytuje rozvíjení dětských schopností a dovedností převážně v oblasti environmentální. Podporuje individuální rozvoj dítěte. Součástí ŠVP je i zahrnuta logopedická prevence „Rozhýbej svůj jazýček.“ Záměrem logopedické prevence v naší mateřské škole je být nápomocný dítěti k zvládnutí a osvojení jazykového projevu dítěte. Chceme, aby dítě odcházelo z naší mateřské školy optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické i sociální, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít smysluplný život a chovat se podle zásad soužití ve společnosti.

         Správnou holku a správného kluka v našem ŠVP prezentuje dítě, které opouští MŠ se základy kompetencí, které jsou důležité pro jeho další rozvoj a učení, pro základy celoživotního vzdělávání a pro jeho další život.